Trafiksäkerhetspolicy

Trafiksäkerhetspolicy

Pärnebloms Åkeri AB skall varje anställd ha en sådan attityd och värdering till trafik och medtrafikanter som gör att företaget blir betraktat som ett gott föredöme i trafiken.


Detta innebär att:

 

  • Anställda skall visa hänsyn till sina medtrafikanter.
  • Anställda följer gällande hastighetsbestämmelser. 
  • Anställda använder bilbälte.
  • Anställda alltid är nyktra i tjänsten.
  • Anställda anpassar hastigheten till vad väglaget kräver. 
  • Förebyggande och regelbundet fordonsunderhåll utförs, så att fordonen alltid

         är i trafiksäkert skick.

  • Anställda följer gällande trafikregler.
  • Vi använder oss av Automile för att säkerställa att hastigheter och mil stämmer. Det blir då även korrekt till skattemyndigheten.
  • Har ansvarsförsäkring enligt bohag 2010 hos Länsförsäkringar Östgöta
  • Innehar trafiktillstånd