Städpolicy


MILJÖARBETE
Pärnebloms städservice använder städmetoder som leder till högsta kvalitet och
minsta möjliga miljöpåverkan. Vår miljöpolicy syftar till att så långt möjligt reducera
verksamhetens belastning på våra värdefullaste gemensamma tillgångar – naturen
och miljön.
Detta sker genom att:.
Kontinuerligt jobba med att förebygga och undvika avvikelser i miljöarbetet.
Sträva efter att minska resursanvändningen för att minimera avfallet av kemikalier.
Jobba för att vår miljöpåverkan blir mindre, förebyggs och förbättras.
De städmaterial och kemikalier som används ska vara miljögodkända. Alla är märkta
med ”Bra Miljöval”, eller med ”Svanen”. Undantag av dessa miljömärkta produkter kan
förekomma i ytterst liten mängd men kommer då att föranmälas till kund om så önskas
Vi använder städteknik och städmaterial anpassade för olika rumsenheter och dess
funktion
Värnar om naturresurserna genom källsortering och återanvänder städmaterial när så
är möjligt samt minskar användningen av miljöbelastande produkter
Minskar materialförbrukningen och användningen av miljöbelastande produkter även
på vårt kontor, verkar för att bruket av engångsartiklar elimineras och att
energiförbrukningen successivt optimeras och minskas
Planerar körningar och samåker ofta med flyttbilen