Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy


Pärnebloms Åkeri AB kvalitetspolicy är, att hos våra kunder, skapa förtroende för vårt arbete och vilja att motsvara kundens krav och förväntningar.


Det innebär att vi på ett kostnadseffektivt sätt skall sträva efter att erbjuda rätt kvalitet på våra tjänster och transportsystem.Detta åstadkommer vi genom:


  • Klara och enkla ansvar- och samarbetsformer med kunder och leverantörer
  • Att utföra vårt arbete rätt från början och i rätt tid
  • Lyhördhet för kundernas krav och förväntningar
  • Att aktivt och kontinuerligt arbeta med ständiga förbättringar
  • Att vår verksamhet ska präglas av helhetssyn
  • Att uppfattas som en attraktiv samarbetspartner
  • Kvalitetsarbetet styrs mot mätbara mål
  • Följa och tillämpa relevanta lagstiftningar
  • Våra insatser skall styras av en sammanvägning av vad som är ekonomiskt rimligt,

         tekniskt  möjligt och ekologiskt motiverat.